Generationsskifte

Generationsskifte

Definition

(1) At en yngre generation overtager en virksomhed (ledelse og ejerskab) efter en ældre generation.

(2) At nye generationer overtager eller afløser ældre og (oftest) mere erfarne personers område, fx inden for sport, politik mv.