Generation Z

Generation Z

Definition

Personer, der er født i årene 1995 og frem. En generation, hvor teknologi og internet var en naturlig del af opvæksten. Man siger om generation Z, at de er digitalt indfødte.