Distributør

Distributør

Definition

En betegnelse for en virksomhed, der fordeler eller omdeler varer til andre virksomheder eller privatpersoner.