CSF

CSF

Definition

Forkortelse for: Critical Success Factor
Oversat: Kritisk succesfaktor
En betegnelse for de forhold, som er af afgørende betydning for en virksomheds fremtidige drift og dermed en forudsætning for, at en virksomhed kan bibeholde sine konkurrencemæssige fordele.