B2G

B2G

Definition

Forkortelse for: Business-to-government
En betegnelse for, at en virksomheds forretning og forretningsmodel henvender sig til det offentlige (stat, kommune, region mv.).