Average Revenue Per Unit (ARPU)

Average Revenue Per Unit (ARPU)

Definition

Oversat: Gennemsnitlig indtægt per enhed
En virksomheds gennemsnitlige indtægt pr. bruger eller enhed defineret ud fra en tidsperiode. Man udregner ARPU ved at dividere de samlede indtægter, der genereres af betalende abonnenter eller enheder, med antallet af enheder.