ATP-bidrag

ATP-bidrag

Definition

Forkortelse: Arbejdsmarkedets Tillægspension
En arbejdstagers pensionsopsparing, som arbejdstager og arbejdsgiver bidrager til. Som en del af ordningen betaler arbejdstager (fuldtidsansat) 90,00 kr. pr. måned og arbejdsgiver 180,00 kr. pr. måned.