Arbejdsmarkedsbidrag (Am-bidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag (Am-bidrag)

Definition

Arbejdsmarkedsbidrag (Am-bidrag)
En skat på 8%, som du betaler af din løn. Det er din arbejdsgiver, der fratrækker de 8%.