Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-bidrag)

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-bidrag)

Definition

En arbejdstagers pensionsopsparing, som arbejdstager og arbejdsgiver bidrager til. Som en del af ordningen betaler arbejdstager (en fuldtidsansat) 90,00 kr. pr. måned og arbejdsgiver 180,00 kr. pr. måned.