Agil organisation

Agil organisation

Definition

En organisation, der er i hurtig bevægelse, fleksibel og robust ved uforudsigelige forandringer og udfordringer. I agile organisationer er der oftest en flad organisationsstruktur, der bl.a. fremskynder informationsstrømme mellem afdelinger og medarbejdere.

Se også

Innovation

En overordnet betegnelse for at skabe noget nyt og ændre en etableret metode, fremgangsmåde eller opfattelse. Definitionen på innovation er mange - her et uddrag:. . Schumpeter: “At gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde.”. . Drucker:  “The act that endows resources with a new capacity to create wealth.”. . BCA: “something that is new or significantly improved, done by enterprise to create added value either directly for the enterprise or indirectly for its customers:”