Access economy

Access economy

Definition

Oversat: Adgangsøkonomi
En anden betegnelse for deleøkonomi. En revolution bygget op omkring en økonomisk filosofi om, at rum- og kapitalgoder er bedre delt. På deleøkonomiske platforme deler, lejer, køber eller bytter privatpersoner produkter og tjenester indbyrdes.

Kilde

Kilde: Tune, J. K. (2015): The Sharing Economy Has Created 17 Billion-Dollar companies and 10 Unicorns.

Synonymer

Collaborative consumption, deleøkonomi, platformsøkonomi

Se også

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York d. 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft d. 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.