Workflow

Workflow

Definition

En arbejdsproces, der omfatter opgaver, begivenheder og interaktioner, og som involverer to eller flere personer (medarbejdere). Et velkoordineret workflow har til formål at skabe værdi til en virksomhed eller organisations aktiviteter, arbejdsmetoder og processer.