Virksomheds-branding

Virksomheds-branding

Definition

Engelsk: Corporate branding
En ledelsesfunktion, der skal skabe rammerne for en effektiv koordinering af en virksomheds interne og eksterne kommunikation med det formål enten at etablere eller bibeholde virksomhedens omdømme over for stakeholder (leverandør, medarbejdere, ejere, ledelse, kunder).