Videreudvikling

Videreudvikling

Definition

Evnen til at videreudvikle eksisterende idéer uden bedømmelse, evnen til at se potentialet i egne og andres idéer og engagere sig kreativt i videreudviklingen af disse. Videreudvikling er altså et åbent sind over for at et hvilket som helst startpunkt eller input kan lede til noget spændende.

Kilde

Byrge, C. (2017): Idetræning. Fonden for Entreprenørskab. 206 sider.

Se også