Værditilbud

Værditilbud

Definition

Engelsk: Value proposition
Den værdi, som virksomheden skaber hos forbrugeren.