Tutorial

Tutorial

Definition

Et undervisningsprogram, som trinvis giver information ved at præsentere et koncept eller en læringsenhed.