Tung industri

Tung industri

Definition

En industri, der beskæftiger sig med udvinding og forarbejdning af kul, jern samt større maskiner, byggematerialer m.m. En tung industri er mere ressourcekrævende end en let industri.