Tavshedspligt

Tavshedspligt

Definition

En pligt, som personer kan have til ikke at videregive oplysninger, som de (oftest) er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres arbejde.