Tagline

Tagline

Definition

Oversat: Slogan
En virksomheds motto eller slogan. Oftest en kort og konkret tekst, der beskriver en virksomhed, organisation, produkt(er) eller services.