Socialt entreprenørskab

Socialt entreprenørskab

Definition

En betegnelse inden for entreprenørskab, hvor en virksomhed eller organisation tilbyder produkter eller serviceydelser, som har en social værdi og gør en positiv forskel for mennesker, miljø eller samfund. Definitionen på socialt entreprenørskab er mange - her et uddrag:

Peredo & McLean: “Social entrepreneurship (...) is not a tidy concept. Its untidiness has been argued to be a reflection of the way that world is (...) It behooves anyone using the concept of social entrepreneurship to make it clear the sense he/she attaches to it.”

Nielsen et al.: "Socialt entreprenørskab handler om, at man gennem skabelse eller opdagelse af nye muligheder, som realiseres via organisering, kan skabe bedre vilkår for mennesker."

Hulgård & Andersen: “(...) skabelse af social værdi gennem innovation, hvor der er en høj grad af deltagerorientering, ofte med deltagelse af det civile samfund og ofte med en økonomisk betydning, hvor innovationerne frembringes på tværs af de tre sektorer, stat, marked og civilsamfund.”

Kilde

Peredo, A. M. & McLean, M. (2006): Social Entrepreneurship: A critical review of the concept, Journal of World Business 41(1), 56-65

Nielsen et al. (2014): Entreprenørskab i teori og praksis – paradokser i spil. Syddansk Universitetsforlag, Odense

Hulgård, L. & Andersen, L. L. (2012): Socialt entreprenørskab - velfærdsafvikling eller arenaer for solidaritet? Dansk sociologi, nr. 4/23