Search Engine Result Page (SERP)

Search Engine Result Page (SERP)

Definition

Den side, der vises ved en søgning i en søgemaskine (fx Google).