Sales funnel

Sales funnel

Definition

Oversat: Salgstragt
Et værktøj til at planlægge en virksomheds salgsstrategi samt at sikre flow af relevante og potentielle kunder. Salgstragten illustrerer den gradvise indsnævring af et felt af mulige kunder fra uklassificerede muligheder (leads) - den største gruppe - til kvalificerede muligheder (suspects), til de få bedste (prospects) og til afsluttede kunder (closed).

Kilde

Cooper, M. J. & Budd, C. S. (2007). Typing the pieces together: A normative framework for integrating sales and projects operations. Industrial marketing management.