Sælgers marked

Sælgers marked

Definition

En situation, hvor efterspørgslen efter en vare er større end udbuddet, hvilket sætter sælger i en fordelagtig position. Bruges oftest om ejendomsmarked og vare- og fondsbørser.