Rollefordeling

Rollefordeling

Definition

En måde, hvorpå roller, funktioner, arbejdsopgaver og lignende er fordelt i en virksomhed eller organisation, fx ”kommunikationsansvarlig”, ”økonomiansvarlig”, ”sælger” mv.