ROI

ROI

Definition

Forkortelse for: Return on Investment
Et værktøj til at måle afkastet af et markedsføringsinitiativ i forhold til det investerede beløb.

Synonymer

Return on Marketing Investment