Revenue

Revenue

Definition

Oversat: Omsætning, indkomst, indtægt
En indtægt fra salg af varer eller serviceydelser, der er forbundet med en virksomheds hovedaktiviteter, før evt. omkostninger fratrækkes.