Referencegruppe

Referencegruppe

Definition

(1) En arbejdsgruppe eller et udvalg, der har til opgave at undersøge, vejlede eller sparre med en instans eller være med til at udvikle et projekt inden for et område.
(2) En gruppe fra et socialt netværk, der påvirker en forbruger i et køb.