Processor

Processor

Definition

Den centrale regneenhed i en computer - omtales oftest som computerens ”hjerne”.

Synonymer

Centralenhed, CPU