Prismodel

Prismodel

Definition

Processen for, hvordan du skal fastsætte prisen på dit produkt eller serviceydelse.