Primo

Primo

Definition

I starten af (oftest) en måned.