Personlig indkomst

Personlig indkomst

Definition

Lønindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er hovedeksemplerne på skattepligtig indkomst, som er personlig indkomst.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris