Perfekt marked

Perfekt marked

Definition

Et forhold på et marked, hvor ingen aktør alene kan påvirke en vare eller serviceydelses pris alene.