Perfekt konkurrence

Perfekt konkurrence

Definition

Et forhold på et marked, hvor ingen aktør alene kan påvirke en vare eller serviceydelses pris alene.

Synonymer

Fuldkommen konkurrence, fuldstændig konkurrence, fuldkomment marked, kompetitivt marked, perfekt marked