Paid partnership

Paid partnership

Definition

Et markedsføringsinitiativ og en betegnelse for et partnerskab mellem en aktør, fx en influencer, og en virksomhed for at promovere virksomhedens varer eller services og styrke deres brand. Partnerskabet er finansieret af virksomheden og ses ofte på sociale medier, fx Instagram og Facebook.