Oplysningskampagne

Oplysningskampagne

Definition

En kommunikationskampagne, der har til formål at oplyse og informere forbrugere om et givent emne med det formål at sætte emner på dagsordenen og informere forbrugere, så de selv kan finde handlingsanvisninger til fx rygestop eller træffe beslutninger om et givent emne.

Synonymer

Informationskampagne