Multinationalt selskab

Multinationalt selskab

Definition

Foretagender, der har afdelinger i flere lande.