Momsregler

Momsregler

Definition

Forskellige regler i forbindelse med, at virksomheder afregner, indberetter, er fritaget for moms mv.