Momsfritagelse

Momsfritagelse

Definition

En situation, hvor en virksomhed ikke skal betale moms på en vare eller ydelse. Der skal oftest i stedet betales en lønsumsafgift.