Materiel

Materiel

Definition

En teknisk eller mekanisk vare/udstyr (køretøj, computer, hardware mv.).