Masseproduktion

Masseproduktion

Definition

Betegner produktionen af større mængder af standardiserede produkter, hvor formålet er at effektivisere produktionen for at opnå lavere produktionsomkostninger.