Locus of control

Locus of control

Definition

Et spørgeskema med 13 emner udviklet af Rotter i 1966. Locus of control oversættes som  ‘kontrolsted’ og udtrykker en persons oplevelse af at have indflydelse på sin egen tilværelse eller at være styret af omgivelserne. Med spørgeskemaet måles generelle forventninger til intern og ekstern kontrol af forstærkning. Mennesker med et internt kontrolsted mener, at deres egne handlinger bestemmer de fordele, de får, mens mennesker med et eksternt kontrolsted mener, at deres egen opførsel ikke betyder meget, og at belønninger i livet generelt er uden for deres kontrol. Resultaterne spænder fra 0-13. En lav score indikerer en intern kontrol, mens en høj score indikerer en ekstern kontrol.

Kilde

Rotter, J. B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs.