Likviditet

Likviditet

Definition

Et udtryk for en virksomheds kortsigtede betalingsformåen. God likviditet betyder således en høj evne til at købe. Udtrykket likvide midler bruges således også om den kassebeholdning, der er umiddelbart tilgængelig og således ikke er bundet i eksempelvis fast ejendom.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris