Ledelsespost

Ledelsespost

Definition

En post (funktion), hvorfra en person leder, fx direktørpost, formandspost eller bestyrelsespost.