Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Definition

Heri erklærer ledelsen, hvorvidt lovgivning, vedtægter og eventuelt relevante standarder er overholdt, samt hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris