Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Definition

En vurdering foretaget af ledelsen i forhold til det forløbne år og deres forventninger til det kommende år.