Ledelsesansvar

Ledelsesansvar

Definition

En leders ansvar, som oftest omhandler personale, kundehåndtering, daglige drift mv.