Latent skatteforpligtelse

Latent skatteforpligtelse

Definition

Det forhold, at der på visse aktiver hviler skatteforpligtelser i den forstand, at der ved salg af aktivet finder efterbeskatning sted af genvundne afskrivninger samt avancebeskatning.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris