Laissez-faire

Laissez-faire

Definition

En ikke-autoritær ledelsesstil, hvor en leder forsøger at give mindst mulig vejledning til underordnede. Denne ledelsesstil har til formål, at medarbejdere udmærker sig mest muligt i forbindelse med mere ansvar, medbestemmelse mv.