Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Definition

En software-teknologi, som gør det muligt for en computer eller robot at tilegne sig og anvende viden samt at simulere intelligent opførsel. Det betyder udførelse af en bred vifte af menneskelige opgaver, fx sansning, sprog, argumentation, læring, beslutningstagning og evnen til at bevæge sig og manipulere objekter. Intelligente systemer bruger en kombination af big data-analyse, cloud computing, machine to machine-kommunikation og IoT til at betjene og lære.

Kilde

OECD (2016). An OECD Horizon scan of megatrends and technology trends in the context of future research policy.