Kundesegment

Kundesegment

Definition

En gruppe af forbrugere, som en virksomhed betegner som primære aftagere af deres produkt eller serviceydelse.